İSTANBUL KAĞITHANE İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

31.01.2022 Tarihinde Sözleşmeli Öğretmenliğe Atananlara İlişkin Duyuru

31.01.2022 Tarihinde Sözleşmeli Öğretmenliğe Atananlara İlişkin Duyuru

İSTANBUL İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 31.01.2022 TARİHİNDE SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİĞE ATANANLARA İLİŞKİN DUYURU
1. Bilgisayar ortamında gerçekleştirilen atama sonuçları, e-devlet sistemi üzerinden yayımlanacak olup adaylar sonuçları kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecektir.
2. Atama kararnameleri, il millî eğitim müdürlüklerine elektronik ortamda gönderilecektir. Ataması yapılanların başvuruda belirttikleri elektronik posta adreslerine 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre elektronik ortamda tebligat yapılacaktır. Elektronik posta adresinin hatalı veya eksik olması ya da aktif olmaması durumunda oluşacak hukuki sonuçlardan adaylar sorumlu olacaktır.
3. Sözleşmeli öğretmen olarak ataması yapılanlardan göreve başlama işlemi esnasında aşağıdaki belgeler istenecektir:

  • - Aday tarafından başvuru esnasında sisteme girilen / beyan edilen atamaya esas (mezuniyet belgesi veya diploma, varsa formasyon belgesi, varsa denklik belgesi, felsefe bölümü mezunlarından 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji; sosyoloji bölümü mezunlarından 8 kredi mantık, 16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji aldığına dair belge v.b) belgelerin aslı,
  • İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri, adayın elektronik başvuru formundaki beyan ettiği bilgilerle atamaya esas belgelerin uyuşup uyuşmadığını kontrol edecekler ve atamaya esas belgelerden birer nüsha alarak onaylanıp adayın özlük dosyasında muhafaza etmek üzere saklayacaklardır. Bilgilerin uyuşmaması halinde durum Personel Genel Müdürlüğüne bildirilecektir.
  • Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (6 adet),
  • Mal bildirimi formu (ilgili form atanan öğretmenlerin e-posta adreslerine gönderilecektir)
  • Başvuru esnasında Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmî yazı ibraz edenlerden Pedagojik Formasyon Belgesi,
  • Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden (resmî veya özel) alınacak sağlık kurulu raporu,
  • Güncel tarihli Adlî Sicil Kaydını gösterir belge istenecektir.

4. Ataması yapılanlar, bu bölümün "3." maddesinde belirtilen belgeler ile birlikte atandıkları ilçenin İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerine başvurarak göreve başlama talebinde bulunacaktır. İstenilen belgeleri tam olarak ibraz edenler, sözleşme yapılarak göreve başlatılacak; belgelerinde eksiklik görülenler ya da belgeleri eksik olanlar göreve başlatılmayacaktır.
5. Elektronik Başvuru Formundaki beyanları ile ibraz ettikleri belgeler, İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerince değerlendirilecek, göreve başlatılmasına engel hali bulunmayanlar göreve başlatılacak; göreve başlatılmasında tereddüde düşülenler ise değerlendirilmek üzere Personel Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığına bildirilecektir.
6. Sabıka sorgulama belgesinde "Adlî sicil kaydı vardır" ibaresi bulunanlara ait sabıka sorgulama belgesi ile buna ilişkin mahkeme kararı temin edilerek Personel Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığına gönderilecektir. Bu adaylar hakkında Bakanlığın vereceği karar doğrultusunda işlem yapılacaktır.
7. Göreve başlama esnasında istenilen sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporunda yer alan ifadeler doğrultusunda göreve başlatılmasında tereddüt oluşanlar için Personel Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığından görüş istenilecektir.
8. Atamaları kendilerine tebliğ edilenler, tebliğ tarihini izleyen 15 gün içinde göreve başlamak üzere atandıkları İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerine istenilen belgelerle birlikte başvuruda bulunacaktır.

 

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Merkez Mah. Kemerburgaz Cad. No17 KAĞITHANE/İSTANBUL - 0212 295 02 45 / 0212 295 02 46 / 0212 295 02 47 / 0212 295 02 48

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.